Chính sách bảo mật thanh toán

1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Quy định bảo mật

  • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa đảm bảo tuân thủ các quy định từ cổng thanh toán:
  • Thông tin tài chính của khách hàng được bảo mật trong suốt quá trình giao dịch
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán
  • Mật khẩu được sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS
  • Tiêu chuẩn mã hoá MD5 128 bit
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính theo quy định ngân hàng nhà nước Việt Nam
  • Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng (tại đây)